Sažetak rezultata iz studije provedene
u institutu IBBU*

Zadatak je studije bio ispitati da li se za vrijeme uporabe mobilnog uređaja s NESU smanjuje ili poboljšava stanje homeostaze**. Osim toga je bilo potrebno ispitati u kojoj mjeri NESU umanjuje odnosno eliminira elektromagnetska opterećenja. Kod istraživanja se posebna pažnja posvetila stanju vegetativnog živčanog sustava kao i promjenama energetskih tokova u meridijalnom sustavu. Provedene su sljedeće metode mjerenja:

  • „Mjerenje kvadrata“
  • „Biofunkcionalna segmentarna dijagnostika“
  • „Biofunkcionalna organometrija“
  • „IMEDIS-test“ (vegetativan rezonancijski test), nekoliko odabranih parametara

* Istraživanja su provedena u institutu IBBU u suradnji s Centrom za intelektualne medicinske sustave „IMEDIS“, Moskva, Rusija

** Definicija homeostaze jest po Mellonis Medicinskom rječniku: “Stanje fiziološkog ekvilibriuma u živućem organizmu (temperatura, tlak, kemijska uravnoteženost itd.) pod različitim uvjetima u okolini.“

Na neutralnom mjestu u institutu IBBU dobrovoljno su provedena mjerenja na nekoliko različitih osoba. Mjerilo se:

  • stanje osoba bez mobilnog uređaja - „stvarno stanje“
  • stanje osoba nakon približno 9 minuta aktivnog telefoniranja mobilnim uređajem bez NESU
  • stanje osoba nakon približno 9 minuta aktivnog telefoniranja mobilnim uređajem s NESU

„Mjerenje kvadrata“

„Mjerenje kvadranta“ je metoda koja daje informacije o općoj raspodjeli energije u tijelu. Mjerenje se provodi na četiri načina (elektrodama za mjerenje) ruka-ruka, ruka-stopalo (desno), ruka-stopalo (lijevo), stopalo-stopalo. Rezultati mjerenja su prikazani u tablici pored

Opća raspodjela energije u tijelu - rezultati

Pri mjerenju osobe koja pri razgovoru u mobilnom uređaju nije imala postavljen NESU srednja vrijednost mjerenja (ruka-ruka, ruka-stopalo (desno), ruka-stopalo (lijevo), stopalo-stopalo) u odnosu na srednju vrijednost mjerenja stvarnog stanja osobe se smanjila za 8,5 jedinica. Nakon što je osoba koristila mobilni uređaj s postavljenim NESU srednja je vrijednost ukupne energije ponovno narasla i bila je za jednu jedinicu veća od prosjeka koju je imala osoba pri izmjerenom stvarnom stanju. Pri svakom od četiri načina mjerenja (ruka-ruka, ruka-stopalo (desno), ruka-stopalo (lijevo), stopalo-stopalo) izmjereno je za koliko je kazaljka pala. Ukupno je najveći pad zabilježen pri uporabi mobilnog uređaja bez NESU (27 jedinica), a pri uporabi mobilnog uređaja s NESU ukupni iznos za koji je kazaljka pala je bio isti kao kod stvarnog stanja osobe (7 jedinica). Kod stvarnog stanja osobe „razlika između najveće i najmanje amplitude“ (-) je bila 19 jedinica, nakon uporabe mobilnog uređaja bez NESU „razlika između najveće i najmanje amplitude“ porasla je na 27 jedinica, dok se kod osobe nakon korištenja mobilnog uređaja s NESU razlika (-) smanjila na 15 jedinica. Temeljem navedenog vidi se kako energetske vrijednosti kod osobe nakon uporabe mobilnog uređaja bez NESU padaju, dok energetske vrijednosti kod osobe nakon uporabe mobilnog uređaja s NESU ostaju iste ili postaju bolje.

Biofunkcionalna segmentarna dijagnostika

Biofunkcionalna segmentarna dijagnostika pruža informacije o stanju vegetativnog živčanog sustava. Mjerenje je provedeno korištenjem sedam izvoda (parova elektroda) na rukama, stopalima i čelu. Rezultati su pokazali da je stanje osobe prije uporabe mobilnog uređaja i nakon uporabe mobilnog uređaja bez NESU bilo jednako tj. da je bilo izražen blagi pad energije dok mjerenjem osobe nakon uporabe mobilnog uređaja s NESU energija je u tijelu porasla i tijelo je bilo u granicama normale. Isto tako mjerenja pokazuju da je vegetativni živčani sustav kod osobe prije uporabe mobilnog uređaja i nakon uporabe mobilnog uređaja bez NESU imao blago izraženu parsimpatikotoniju dok mjerenjem osobe nakon uporabe mobilnog uređaja s NESU vegetativni živčani sustav je bio u normali. Pri mjerenju osoba na otpornosti na stres izmjereno je da je uporabom NESU u mobilnom uređaju tijelo je iz stanja tjelesne napetosti prešlo u normalno stanje. Regulacijski tip s korištenjem NESU zaštite se mijenja s ograničenog na normalno stanje. Ova mjerenja su pokazala da se uporabom mobilnog uređaja s NESU stanje tijela u navedenim parametrima znatno poboljšalo.

Biofunkcionalna organometrija

Kod biofunkcionalne organometrije mjerenja su provedena na kontrolnim točkama meridijana (točke na prstima ruke i nožnim prstima) na obje strane tijela. Rezultati su prikazani u tablici pored

IMEDIS-Test (Vegetativan rezonancijski test)

Primjenom „IMEDIS testa“ izmjerene su reakcije osoba na rezonancijske vibracije materijala (razna endogena ili egzogena opterećenja, nozode, organski preparati i slično). Ukoliko postoji odaziv dotičnog rezonancijskog preparata, tada je postojano opterećenje. Rezultati su prikazani u obliku tablice pored


PIP snimanje

Pozitivno djelovanje NESU je dokazano i testom snimanja energetskog polja ljudskog organizma. Svaki čovjek ima svoje energetsko polje koje generiraju manja energetska polja. Ona su međusobno povezana raznim sustavima koja uključuju meridijane, a koja se površinski mogu manifestirati kao linearne strukture i točke. PIP (engl. Polycontrast Interference Photography) je sistem optički digitalni proces putem kojeg se bilježi interferenca svjetlosti na čovjeku i oko čovjeka odnosno u njegovom energetskom polju. PIP prikaz energetskog polja pokazuje područja dobrog zdravlja i stresa na fizičkom i energetskom tijelu gdje se mogu naći fizički, psihički (psihološki) i energetski poremećaji.